Onze Ambities

Kinderen, volwassenen en ouderen meer en beter laten bewegen (sporten) en talentvolle sporters (m/v) zodanig begeleiden dat er aansprekende resultaten behaald kunnen worden op Europese – en Wereldkampioenschappen tot op de Olympische Spelen (NISB (Nederlands Instituut voor Sport & Bewegen) en NOC-NSF) aan toe.

Kinderen standaard 5 uren gymnastiekles op school geven met de inzet van L.O. docenten en combifunctionarissen, waarmee er ook een goede lokale inbedding ontstaat en het beschikbare gemeenschapsgeld en de bijbehorende voorzieningen verantwoord worden ingezet.(KVLO / TTCA)

Nederland op Olympisch niveau bij de top 10 van de wereld zien te krijgen, is het ambitieuze doel van de Nederlandse sport! Nederland (en zeker ook Noord-Brabant) heeft veel topsporters voortgebracht die aansprekende prestaties leveren en die inmiddels ook historische sporthelden zijn die in het verleden aan de internationale top stonden.(NOC-NSF)

Voor iedere sporter een competente coach en voor iedere coach een passende opleiding / ontwikkeling.(NOC-NSF/ TTCA)

Geef kinderen hun sport terug (SIRE) en wees er tijdig bij met Talent volgsystemen zodat het ambitieuze sportende kind tijdig wordt herkent (NOC-NSF) en op basis van talentherkenning positief kan worden gestimuleerd ten behoeve van die sportieve individuele ontwikkeling.

Succesvolle en maatschappelijk betrokken topsporters zijn een voorbeeld voor de jeugd, geven ons land (Inter-)Nationaal aanzien en geven Nederland kleur en trots.(TTCA)

Goed opgeleide (Top)Trainer-Coaches zijn hierbij een onmisbare schakel.

Video Analyse iets voor U ?